Rendezvények egészségügyi biztosítása (gyalogőrség, mozgóőrség)

1000 Fő alatti rendedezvények egészségügyi biztosítása:

Gyalogőrség:

A rendezvény egészségügyi biztosításának azon formája, amelynél a rendezvény résztvevőinek egészségügyi biztosítása mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik.

Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.

Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.

A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.

Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.

Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén mentőgépjármú igénybevétele akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.


Amennyiben a rendezvényen nincs a jogszabálynak (OMSZ, ÁNTSZ) megfelelő, betegvizsgálatra alkalmas helyiség fektetési lehetőséggel, úgy szükséges lehet a mini oxyológiai ambulanciánkat telepíteni.Szeretnénk felhívni a rendezvényszervezők figyelmét, hogy az ANTSZ 2014. januári tájékoztatása szerint az 1001 fő alatti rendezvényekre KÖTELEZŐ a minimum gyalogőrséges egészségügyi biztosítás. Ennek elmaradása a rendezvény szervezőjének a felelőssége!

A tájékoztató érdemi részét itt olvashatják.

1000 Fő feletti rendezvények egészségügyi biztosítása (mozgóőrség):

A mentés az alkalmazott mentőegység típusa szerint lehet:
- mentőgépkocsival,
- kiemelt mentőgépkocsival,
- esetkocsival,
- rohamkocsival,
- speciális rohamkocsival (Mobile Intensive Care Unit - MICU),
- neonatológiai mentőgépkocsival,
- neonatológiai rohamkocsival,
- gyermekmentő-rohamkocsival,
- légi mentőjárművel,
- mentőorvosi gépkocsival,
- mentőtiszti gépkocsival,
- gyermek-mentőorvosi gépkocsival,
helyszínen történő mentési feladat ellátására alkalmas motorkerékpárral, illetve -mopeddel (a továbbiakban: mentő-motorkerékpár, illetve mentő-moped),
- helyszínen történő mentési feladat ellátására, valamint a szárazföldi átadási pontig történő szállításra alkalmas sürgősségi mentőhajóval,
- Tömeges Baleseti Egységgel
- oxyológiai ambulanciával.

1000-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi szükséges, vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó szükséges.

5001-10 000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

10 001-50 000 fő részvétele esetén legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentőgépkocsi szükséges.

50 001-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges.

200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.

50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.

Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.

 

gyalogőrség, mozgóőrség, rendezvények egészségügyi biztosítása

gyalogőrség, mozgóőrség, rendezvények egészségügyi biztosítása