Elsősegélynyújtó hely üzemeltetése

A VB Ambulance Hungary kft vállalja elsősegélynyújtó hely kiépítését és üzemeltetését mentőápolóval, mentőtiszttel, vagy orvossal + a feladat ellátásához szükséges diagnosztikai és mentéstechnikai eszközökkel.

Elsősegélynyújtó hely javasolt:

  • városokban
  • plázákban, bevásárlóközpontokban
  • strandokon, fürdőkben
  • szállodában
  • kalandparkokban
  • gyárakban, üzemekben, létesítményekben
  • sportpályákon, spotcsarnokokban
  • strandokon (lásd lejjebb jogszabályi hivatkozás)

Mentőápolói ügyelet

Elsősorban közepes szintű sürgősségi ellátásra alkalmas ügyelet. Szükség esetén a sérült továbbszállításáról gondoskodó szakszemélyzettel. Személyzete: nagy gyakorlattal gyógyszer kompetenciával rendelkező mentőápoló Felszerelés: sürgősségi táska + defibrillátor + egyéb szükséges mentéstechnikai felszerelés.

Mentőtiszti ügyelet

Magas szintű oxyológiai (sürgősségi) ellátást biztosító ügyelet. Személyzete: nagy gyakorlattal rendelkező diplomás mentőtiszt, szükség esetén plusz 1 fő mentőápoló Felszerelése: sürgősségi táska, defibrillátor, egyéb szükséges mentéstechnikai felszerelés.

Strand elsősegélynyújtó hely: (78/2008 Korm.rendelet)
12. A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdőhely üzemeltetője köteles
a) a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani:
aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,
ab) 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentőszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette;
b) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni;
c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről.
13. A 12. pont alatt felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre eső munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonatkoznak a fürdőhely üzemeltetőjére, amennyiben a fürdőzők átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az 1000 főt.

%d bloggers like this: